Helene with Imported Lusitano Stallion, “Urco”

 

 

 

 

 

 

 

Helene with Imported Lusitano Stallion, “Jupiter”

 

 

 

 

 

Helene with Imported Lusitano Stallion, “Borracho”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene with Imported Lusitano Gelding, “Farao”